Литература

Въведение в ситопечата

Практическо ръководство

Трето преработено издание
Автор: Димитър Кацев

15.00 лв.

Главната цел на тази книга е да даде предимно практически и отчасти теоретични знания на тези, които искат да се занимават със ситопечат. Това практическо ръководство ще е полезно и за рекламни агенции , художници, както и за широк кръг читатели интересуващи се от тайните на полиграфията и в частност ситопечата.

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Увод 3
2. Кратки сведеня за печатните технологии 5
Основни средства необходими при ситопечата 14
3. Светлина и цвят 19
4. Ситопечатарски рамки 23
Дървени ситорамки 23
Метални ситорамки 24
Профили 24
Загрубяване /назърняване/ на рамката 27
5. Опъване на ситомрежа 29
Ръчно разпъване 29
Механично опъване 30
Пневматично опъване 31
Разпъване под ъгъл 33
Едновременно разпъване на няколко сита 34
Допустимо и оптимално опъване 35
Загуба на опън – провисване 36
Измерване на разпъването 38
6. Лепене 39
Почистване и обезмазняване на рамката 39
Маркиране на разпънатите рамки 40
Лепливи вещества – лепила за ситорамки 41
Залепване на плата към рамката 43
Саморазпъващи рамки 43
7. Ситопечатарски текстил 45
Физични свойства 45
Характеристики на разтягане на тъканта 47
Вид на плетката 49
Геометрия на ситопечатарските платове 48
Характеристики на резолюцията 50
Оцветени ситопечатарски тъкани 53
Едностранно пресовани ситопечатарски тъкани 53
8. Шаблони 56
Обезмазняване на ситопечатарската тъкан 56
Механични шаблони без емулсия 57
Преки шаблони с емулсия 58
Общи процедури 59
Изискваня към ливника за промазване 59
Нанасяне на емулсията 60
Капилярни филми 61
Пряки шаблони с капилярен филм и емулсия 62
Преки шаблони с капилярен филм и вода 63
Индиректни шаблони 65
Общи процедури за направата на индиректни шаблони 65
9. Предпечатен процес 68
Филми /диапозитиви за ситопечат/ 68
Изискваня към филмите за ситопечат 68
Растерови филми за пълноцветен печат 69
Амплитудно модулирано растриране 69
Честотно модулирано растриране 70
Типове растерови структури 72
Растерова линеатура 74
Зависимост на резолюцията от зрителното разстояние 76
Тонови градации и растерови точки 78
Лента с контролни полета 79
Ефект на моаре 80
Моаре между филма и тъканта 82
Експониране на филма върху шаблона /ситото/ 85
Определяне на правилната експозиция чрез степенчато ескпониране /фотографски клин/ 89
Проявяване 92
Дефекти на пряките шаблони с емулсия 93
Обобщаване на процедурите 96
Ретуш 97
Сваляне на емулсията от шаблона след печат 98
10. Мастила 100
Смесване на мастилата 105
Мастила за печат върху пластмасови материали 112
Мастила за печат върху стъкло и керамика 113
Мастила за печат върху метал и дърво 114
Мастила за печат върху текстил 114
Мастила за печат в електронната индустрия 117
Ултравиолетово съхнещи мастила 117
Сушене на мастилото 119
Проверка на мастилния отпечатък 120
11. Ракелна гума 125
Почистване и съхранение на ракелгумата 129
Заточване на ракелната гума 131
Система за ракелни гуми RKS 131
Предракел /заливащ, разнасящ мастилото ракел/ 132
12. Печат 133
Видове печат 133
Маси, машини и приспособления за сито печат 136
Принципни схеми за осъществяване на ситопечат 137
Текстилен печат чрез ръчен карусел 138
Печат върху цилиндрични предмети 139
Цилиндричен шаблон за ситопечат 140
Ролен ротационен печат с цилиндричен шаблон 141
Специфична технология за промишлен печат върху текстил 141
Средства за сушене 142
Фактори от който зависи качеството на отпечатъка 145
Настройка на ракела и предракела 147
Натиск с ракелната гума 148
Скорост на печат 149
Напасване на отделните цветове – пасер 151
Растеров печат 155
Метод на опростен многоцветен печат 159
Трансферен ситопечат 159