Копирама за клишета Е300

Портативна копирама за клишета. Максимален размер за експониране 200х300 мм. Време на експониране 10-15 секунди. Мощност на лампата 8Wx6.

Описание