Механична опъвачка MS 160-250

Максимален размер на ситорамката 1600х2500 мм.

Описание