Механична опъвачка MS100-130

Максимален размер на ситорамката 1000х1300 мм.

Описание