Механична опъвачка MS130-160

Максимален размер на ситорамката 1300х1600 мм.

Описание