Механична опъвачка MS80-80

Максимален размер на ситорамката 800х800 мм.

Описание