Приспособление за шапки

Приспособление към каруселите за директен печат върху шапки.

Описание